Revisie alle typen Metering Units:
Tijdens een totale Metering Unit revisie wordt deze gedemonteerd 1en alle componenten gereinigd. Tevens worden alle onderdelen gecontroleerd op slijtage en indien nodig vervangen. Alleen via deze weg kan een optimale werking worden gegarandeerd. Gedeeltelijk reviseren van een Metering Unit geeft geen optimaal resultaat en is dan ook af te raden. Een goede werking van het vacuüm gestuurde injectie systeem is voor een groot deel afhankelijk van de vacuüm-kamer en zuiger. Ook het inlaatspruitstuk mag geen vacuüm lekkage 3vertonen middels de klepassen en vlinderkleppen. Een vacuüm lekkage kan er toe bijdragen dat de Metering Unit niet de juiste hoeveelheid brandstof aan de injectoren afgeeft. Derhalve zal het bekende “zuipen” optreden. Een complete revisie van het inlaatspruitstuk is dan de enig juiste oplossing !

Conversie:
Destijds zijn door Lucas voor de TR serie 2 verschillende Metering Units en 2 verschillende inlaatspruitstukken uitgebracht. Het is mogelijk2 om een CR Metering Unit (TR-6PI 1973 tot ‘76 met 124 Bhp) om te bouwen en aan te passen naar TR-5PI “CP” = 160 Bhp specificaties. Wel moet de motor dan ook worden aangepast tot de CP specificaties alsmede de stroomverdeler. Alleen de montage van een compleet CP injectie systeem op de auto is niet voldoende. Voor aanpassing van Metering Unit en stroomverdeler kunt u bij ons terecht! Voor de motor verwijs ik u naar een deskundig revisie bedrijf.

Specialisatie:4.
Reviseren van – Injectoren – Metering Unit MK-I en MK-II – Brandstofpompen – Drukregelventiel – Inlaatspruitstuk -controleren en afstellen van de Metering Unit middels originele Hartridge testbanken.