Revisie alle typen Metering Units:
Tijdens een totale Metering Unit revisie wordt deze gedemonteerd en alle componenten gereinigd. Tevens worden alle onderdelen gecontroleerd op slijtage en zonodig vervangen. Alleen via deze weg kan een optimale werking worden gegarandeerd. Gedeeltelijk reviseren van een Metering Unit geeft geen optimaal resultaat en is dan ook af te raden. Een goede werking van het vacuüm gestuurde injectie systeem is voor een groot deel afhankelijk van de vacuüm-kamer en zuiger. Ook het inlaatspruitstuk mag geen vacuüm lekkage vertonen middels de klepassen en vlinderkleppen. Een vacuüm lekkage kan er toe bijdragen dat de Metering Unit niet de juiste hoeveelheid brandstof aan de injectoren afgeeft. Derhalve zal het bekende “zuipen” optreden. Een complete revisie van het inlaatspruitstuk is dan de enig juiste oplossing!

Na een complete revisie wordt de Metering Unit getest en afgeregeld op voornoemde testbanken voordat de Metering Unit naar de eigenaar retour wordt gezonden. Alle gebieden worden daarbij getest vanaf stationair (900 tot 1100 Rpm met maximaal vacuüm) tot vollast gebied (geen vacuüm).

Specialisatie:
Reviseren van – Injectoren – Metering Unit MK-I en MK-II – Drukregelventiel – Inlaatspruitstuk – controleren en afstellen van de Metering Unit middels originele Hartridge testbanken  – et cetera.

1 2 3 4 

730-20-L2195 (8)5