Inlaatspruitstuk
Een goede werking van het vacuüm gestuurde injectie systeem is voor een groot deel afhankelijk van het inlaatspruitstuk. Een vacuüm lekkage in het inlaatspruitstuk kan er toe bijdragen dat de Metering Unit niet de juiste hoeveelheid benzine aan de injectoren afgeeft. Derhalve ontstaat het bekende “Zuipen”.
Alle onderdelen van de door ons, in eigen beheer, vervaardigde inlaatspruitstukken worden apart vervaardigd en aangepast, specifiek voor een bepaald spruitstuk en met de hand opgebouwd. Vacuüm lekkage behoort tot het verleden.

1 2 5      4 3 6